Efektywna produkcja

Produkcja wszystkich produktów w Valentis jest organizowana w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Spółka zapewnia i kontroluje możliwość śledzenia łańcucha dostaw produkowanych towarów, zaczynając od produkcji substancji aktywnych i kończąc na zapewnieniu czujności farmakologicznej.

Procesy produkcyjne, metody kontroli jakości są walidowane. Dostawcy zewnętrzni są dobierani bardzo starannie, przy uwzględnieniu ich niezawodności oraz doświadczenia. Są oni przez specjalistów Valentis audytowani ze względu na odpowiednie warunki zarządzania jakością.

Produkując lekarstwa zapewniamy wysokie standardy zarządzania jakością i ryzykiem, co potwierdzają certyfikaty ISO i GMP.

Stawiamy wobec produktów spółki standardy wyższe niż jest to wymagane przez ustawodawstwo czy dyrektywy UE.