Efektywna produkcja

Produkcja wszystkich produktów w Valentis jest organizowana w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Spółka zapewnia i kontroluje możliwość śledzenia łańcucha dostaw produkowanych towarów, zaczynając od produkcji substancji aktywnych i kończąc na zapewnieniu czujności farmakologicznej.

Procesy produkcyjne, metody kontroli jakości są walidowane. Dostawcy zewnętrzni są dobierani bardzo starannie, przy uwzględnieniu ich niezawodności oraz doświadczenia. Są oni przez specjalistów Valentis audytowani ze względu na odpowiednie warunki zarządzania jakością.

Produkując lekarstwa oraz zapewniając wysokie standardy zarządzania jakością i ryzykiem, tym samym jesteśmy liderami ze względu na ceny preparatów farmaceutycznych w odpowiednich kategoriach, gdyż w większości przypadków są one najniższe na rynku.

Stawiamy wobec produktów spółki standardy wyższe niż jest to wymagane przez ustawodawstwo czy dyrektywy UE.