Kierunki działalności

VALENTIS – to grupa spółek łącząca wszystkie stadia powstawania produktu farmaceutycznego. Kierunki działalności grupy są zdywersyfikowane, jednak jedną z najważniejszych linii, której zawsze staramy się trzymać, to naturalność. Kontaktujemy się z lekarzami i naukowcami poszukującymi bardziej efektywnych metod leczenia w celu zaproponowania im lepszej alternatywy. Na tej podstawie tworzymy nowe, innowacyjne preparaty farmaceutyczne, przygotowujemy, rejestrujemy, stosujemy technologie produkcji, produkujemy sami lub dzięki swym partnerom oraz prowadzimy aktywny marketing.

Każdy nowy preparat, jeszcze przed rozpoczęciem jego masowej produkcji, jest dokładnie sprawdzany ze względu na swoje działanie oraz możliwe skutki uboczne. Gromadzone są materiały potwierdzające uzasadnienie naukowe, prowadzone są konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin.

Valentis to żywa, stale rosnąca, zmieniająca się i tworząca organizacja. Szanując tradycje poszukujemy możliwości najlepszego zastosowania nowych/innowacyjnych rozwiązań, a także odnalezienia nowych sposobów leczenia we współczesnej medycynie.