Rozwój międzynarodowy

Grupa spółek VALENTIS – to żywy, stale zmieniający się, rosnący organizm. Aby w pełni wykorzystać potencjał tworzonych produktów oraz rozwijać efektywną produkcję dążymy do pracy oraz uznania we wszystkich krajach Europy Środkowej.

Dążąc do wspólnej efektywnej pracy oraz rozwoju w nowych regionach staramy się podejmować współpracę z nowymi partnerami. Rozwijając nasze pomysły wspólnie, możemy skuteczniej polepszać jakość życia ludzi.